Date: 2019-09-16 / 접속IP: 34.231.247.139
농협:060-01-033795,국민:789437-01-006380 / (주)붕붕플라워
 
   
 

Total 561 articles ( 1 / 47 )

 
  NO SUBJECT NAME DATE HIT  
 

 ★ 해외주문자 공지사항 ★

관리자

2011-05-06

29172

 
 

 ★ 꼭 ★ 읽어보세요(필독)

관리자

2011-04-03

32595

 
 

561

  마일리지 사용건

전선중

2018-10-31

7

 
 

560

     붕붕플라워입니다

붕붕플라워입니다

2018-11-02

0

 
 

559

 계산서 발행

최지영

2018-08-17

45

 
 

558

  결제 확인 부탁드립니다.

심유진

2018-07-04

9

 
 

557

  근조화환 메시지 빠른배송부탁드립니다.

김승우

2017-07-02

6

 
 

556

  나무 이름 알고싶어서요

황태환

2016-09-11

7

 
 

555

     붕붕플라워입니다

붕붕플라워

2016-09-11

5

 
 

554

 신용카드 결제 영수증

(주)테오백

2016-06-30

296

 
 

553

    붕붕플라워입니다

붕붕플라워

2016-07-03

238

 
 

552

  영수증 우편 요청

서동호

2016-06-30

5

 
 

551

     붕붕플라워

붕붕플라워

2016-07-03

0

 
 

550

  마일리지 적립

서형민

2016-05-07

5

 
맨앞  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 다음7개 맨뒤 

 
 
  탄생일 : 9월 16일
  탄생화 : 용담
  꽃   말 : 슬픈 그대가 좋아
 
예금주 : (주)붕붕플라워
 
농협 : 060-01-033795
국민 : 789437-01-006380
★해외주문고객님 ..
★익명요청시 ★필..
★해외주문시 필독★
 

상호 : 붕붕플라워, 사업자등록번호 : 416-81-62030, 통신판매업신고 : 제2008-전남순천-00116
서울영업부 : 서울시 동작구 사당3동 상가 167-13호, 대표자 : 박운례
중부영업부 : 충북 청원군창면 오창플라자(Ⅰ)108호
남부영업부 : 전라남도 순천시 원가곡2길 1
전국고객센터 무료전화 : 080-2030-080, 무료팩스 : 080-721-3212
e-mail : bb-2001@hanmail.net
Copyright 2007 ⓒ 붕붕화원 All Rights Reserved. Hosting by 심플렉스인터넷(주)