Date: 2022-10-06 / 접속IP: 3.235.65.220
농협:060-01-033795,국민:789437-01-006380 / (주)붕붕플라워
승진 영전 꽃 화분 상품
 
 
 
~
2,000
~
1,440
~
5,000
~
2,000
 
축생일(케익포함)
90,000원~
 
핑크꽃바구니
65,000원~
~
1,500
~
2,000
 
빨간장미소국다발
61,000원~
 
핑크혼합꽃다발
59,000원~
~
1,500
~
2,000
 
핑크장미꽃상자
79,000원~
 
한줄장미하트상자
80,000원~
~
1,500
~
2,000
 
옥화
100,000원~
 
산천보세
80,000원~
~
1,500
~
2,000
 
미니호접란(기본)
49,500원~
 
호접란(노랑)
130,000원~
~
1,500
~
2,000
 
가지마루팬더 2
150,000원~
 
파키라
120,000원~
~
1,500
~
2,000
 
축하5단
250,000원~
 
축하3단화환
150,000원~
~
1,500
~
2,000
 
신규상품
150,000원~
 
근조3단_신상품
180,000원~
~
1,500
~
2,000
 
숯분재(물레방..
120,000원~
 
숯분재2
80,000원~
~
1,500
~
2,000
 
소나무분재
300,000원~
 
진백청자항아리중
300,000원~
~
1,500
~
2,000
 
부케(순결한마음)
150,000원~
 
부케(러블리 핑..
150,000원~
~
1,500
 
  탄생일 : 10월 6일
  탄생화 : 개암나무
  꽃   말 : 화해
 
예금주 : (주)붕붕플라워
 
농협 : 060-01-033795
국민 : 789437-01-006380
★해외주문고객님 ..
★익명요청시 ★필..
★해외주문시 필독★
 

상호 : 붕붕플라워, 사업자등록번호 : 416-81-62030, 통신판매업신고 : 제2008-전남순천-00116
서울영업부 : 서울시 동작구 사당3동 상가 167-13호, 대표자 : 박운례
중부영업부 : 충북 청원군창면 오창플라자(Ⅰ)108호
남부영업부 : 전라남도 순천시 원가곡2길 1
전국고객센터 무료전화 : 080-2030-080, 무료팩스 : 080-721-3212
e-mail : bb-2001@hanmail.net
Copyright 2007 ⓒ 붕붕화원 All Rights Reserved. Hosting by 심플렉스인터넷(주)