Date: 2022-06-30 / 접속IP: 34.239.167.149
농협:060-01-033795,국민:789437-01-006380 / (주)붕붕플라워
핑크장미꽃상자
79,000원~
1,580
안개장미상자
150,000 원~
3,000
사랑스런그대
79,000 원~
1,580
 
 
   
 
 
사랑스런그대
1,580P
 
3색하트상자
4,000P
 
핑크장미꽃상자
1,580P
 
한줄장미하트상자
1,600P
 
 
 
사랑해!
5,000P
 
빨간장미100하트상자
6,000P
 
핑크100송이하트
6,000P
 
빨간장미꽃상자(중)
1,700P
 
 
 
빨강핑크하트100송이
6,000P
 
50송이꽃상자
4,000P
 
안개장미상자
3,000P
 
Love100
6,000P
 
 
 
백장미꽃상자(예약필수)
1,580P
 
분홍장미꽃상자 1호
1,500P
 
환상
3,000P
 
촛불이 되리라
1,980P
 
 
 
붉은장미꽃상자 2호
1,580P
 
100송이꽃상자
6,000P
 
두근두근쿵쿵
3,000P
 
오~내사랑
2,600P
 
 
 
I do
2,000P
 
당신은 나의것(서울배송)
4,600P
 
우리 둘만의 아름다운 동산입니다(서울배송)
3,000P
 
장미케익꽃상자
1,900P
 
 
 
천사의 기도(서울배송)
1,780P
 
카라꽃상자
1,500P
 
붉은장미77송이꽃상자
4,400P
 
사랑의꽃상자
1,500P
 
 
 
첫사랑
2,400P
 
노랑장미꽃상자
1,500P
 
붉은장미꽃상자 1호
1,500P
 
하고픈말
1,600P
 
 
 
너로인해 행복한오늘
4,000P
 
22송이꽃상자
1,700P
 
사탕꽃선물상자
1,560P
 
20송이꽃상자
1,500P
 
 
 
구름위로
3,000P
 
꽃상자
1,780P
 
로즈페스티발
1,500P
 
분홍장미꽃상자 2호
1,500P
 
 
 
사랑해도될까요!
3,000P
 
사탕장미꽃상자
1,500P
 
하트상자100(빨강핑크)
6,000P
 
혼합장미100송이꽃상자
6,000P
 
 
    
 
 
  탄생일 : 6월 30일
  탄생화 : 인동
  꽃   말 : 사랑의 인연
 
예금주 : (주)붕붕플라워
 
농협 : 060-01-033795
국민 : 789437-01-006380
★해외주문고객님 ..
★익명요청시 ★필..
★해외주문시 필독★
 

상호 : 붕붕플라워, 사업자등록번호 : 416-81-62030, 통신판매업신고 : 제2008-전남순천-00116
서울영업부 : 서울시 동작구 사당3동 상가 167-13호, 대표자 : 박운례
중부영업부 : 충북 청원군창면 오창플라자(Ⅰ)108호
남부영업부 : 전라남도 순천시 원가곡2길 1
전국고객센터 무료전화 : 080-2030-080, 무료팩스 : 080-721-3212
e-mail : bb-2001@hanmail.net
Copyright 2007 ⓒ 붕붕화원 All Rights Reserved. Hosting by 심플렉스인터넷(주)