Date: 2022-06-30 / 접속IP: 34.239.167.149
농협:060-01-033795,국민:789437-01-006380 / (주)붕붕플라워
산세베리아 5
65,000원~
1,300
숯분재(물레방아) 04
100,000 원~
2,000
숯분재3
50,000 원~
1,000
 
 
   
 
 
개운죽
1,400P
 
산세베리아 10
1,500P
 
산세베리아 11
1,400P
 
산세베리아 5
1,300P
 
 
 
산세베리아 6
1,500P
 
산세베리아 7
1,200P
 
산세베리아 8
1,400P
 
산세베리아 9
1,400P
 
 
 
산세베리아(신상품)
2,000P
 
산세베리아1
1,200P
 
산세베리아2
2,000P
 
산세베리아3
1,980P
 
 
 
산세베리아4
2,000P
 
숯(물레방아) 01
3,000P
 
숯분재(물레방아 옹기) 03
3,000P
 
숯분재(물레방아) 02
2,400P
 
 
 
숯분재(물레방아) 04
2,000P
 
숯분재1
1,600P
 
숯분재2
1,600P
 
숯분재3
1,000P
 
 
 
숯분재4
1,200P
 
스파트필름(마블)
1,400P
 
팬더분재(공기정화식물)
2,400P
 
 
 
  탄생일 : 6월 30일
  탄생화 : 인동
  꽃   말 : 사랑의 인연
 
예금주 : (주)붕붕플라워
 
농협 : 060-01-033795
국민 : 789437-01-006380
★해외주문고객님 ..
★익명요청시 ★필..
★해외주문시 필독★
 

상호 : 붕붕플라워, 사업자등록번호 : 416-81-62030, 통신판매업신고 : 제2008-전남순천-00116
서울영업부 : 서울시 동작구 사당3동 상가 167-13호, 대표자 : 박운례
중부영업부 : 충북 청원군창면 오창플라자(Ⅰ)108호
남부영업부 : 전라남도 순천시 원가곡2길 1
전국고객센터 무료전화 : 080-2030-080, 무료팩스 : 080-721-3212
e-mail : bb-2001@hanmail.net
Copyright 2007 ⓒ 붕붕화원 All Rights Reserved. Hosting by 심플렉스인터넷(주)